Infojuht logo

Privaatsuspoliitika

Käesolev privaatsuspoliitika kirjeldab, kuidas IT Project Partner OÜ töötleb isikuandmeid. Privaatsuspoliitika kohaldub, kui kasutate IT Project Partner OÜ teenuseid või olete edastanud oma andmed IT Project Partner OÜ veebivormi kaudu. Selliste andmete suhtes on IT Project Partner OÜ andmete vastutav töötleja. 

Töötleme Teie andmeid järgmistel juhtudel: 

 • lepingutest tulenevate kohustuste täitmine; 

 • teenuste osutamise pakkumiste tegemine; 

 • veebivormi kaudu Teie poolt sisestatud/edastatud andmed.


Kuna IT Project Partner OÜ  lepingulised kliendid on juriidilised isikud mitte füüsilised isikud, loeme lepingute täitmiseks Teie poolt esitatud andmeid juriidiliste isikute andmeteks, mida vajame teenuste pakkumiseks. Kui olete meie klient, on andmete töötlemise aluseks lepingust tulenevate kohustuste täitmine ning Teie ja Teie poolt esitatud andmeid käsitleme kui juriidilise isiku andmeid. Kui teeme Teile pakkumise teenuse osutamiseks, kasutame Teie kontaktandmeid kui juriidilise isiku kontaktandmeid. Kui edastate meile oma andmed veebivormi kaudu, toimub andmete töötlemine Teie enda soovi alusel kasutamaks veebilehel pakutavat funktsionaalsust. Teenuste osutamise käigus Teilt saadud andmeid käsitleme kui teenuse tellija juriidilise isiku esindaja andmeid 

Andmed mida töötleme ja mis liigituvad isikuandmeteks, on järgmised: 

 • veebivormi kasutamisel isiku enda esitatud andmed veebilehtede funktsionaalsuse kasutamiseks:

 • www.infojuht.ee registreerumisandmed (eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress).

Andmeid säilitame kuni: 

 • seda näevad ette õigusaktid; 

 • see on vajalik lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks; 

 • soovite oma andmete kustutamist kui see pole vastuolus eelnevate punktidega. 


Kui olete meile edastanud oma isikuandmed, on Teil nende suhtes õigus:

 • isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseks; 

 • andmete töötlemise vastuväidete esitamiseks;  

 • andmete üle kandmiseks teisele teenusepakkujale; 

 • esitada kaebus järelevalveasutusele. 

Samuti on Teil õigus taotleda: 

 • juurdepääsu ennast puudutavatele andmetele; 

 • andmete parandamist; 

 • andmete kustutamist; 

 • andmete kasutamise piiramist. 

Kõik isikuandmed mida me Teie kohta omame, pärinevad Teie enda esitatud andmetest. Juriidiliste isikute andmed võivad pärineda ka avalikest registritest.

Kui Teil on küsimusi seoses Teie isikuandmete töötlemisega või soovite rakendada enda õiguseid enda andmete suhtes, palun võtke meiega ühendust teenused@projectpartner.ee